Erand töötavatele emadele: kuidas see toimib

Hea uudis töötavad emad : katseliselt ja ainult jooksva aasta kohta 2022. aasta eelarveseadus sätestab, et värsked emad saavad nautida kuni aja jooksul 12 kuudvähendamisest 50% teie sotsiaalkindlustusmaksest.

Reegel mõjutab palgalehelt kinni peetud mis tähendab iga kuu netosumma suurenemist.

Tööle naasvate värskete emade maksuvabastus

See hüvitis puudutab ainult naistöötajaid, kes töötavad erasektorsealhulgas ettevõtlusega mitteseotud tegevused (nagu ühendused ja kutselised ettevõtted) ja in põllumajandussektoris; avaliku sektori töötajad on seega välja jäetud.

Ringkirjaga n.102/2022 INPS sekkus, et anda punkt-punktilt kõik vajalikud selgitused selle maksuvabastuse kohaldamisviiside kohta.

Vaatame täpsemalt, mida on ette näinud Seadus 234/2021.

Sünnitusjärgse sissemakse vabastus 2022. aastaks: kellel on juurdepääs hüvitisele

Artikkel 1 seadusest 234/2021 esiteks selgitab seda sotsiaalkindlustusmaksetest vabastamine naistöötajaid tuleb tunnustada alates tööle naasmise kuupäev pärast nautimist kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus (sätestatud 26. märtsi 2001. aasta seadusandliku dekreediga, nr 151).
Leevendus puudutab töötajaid, kes:

  • tegutseda erasektorisisegi mitteettevõtlikus tegevuses, nt põllumajandussektoris; järelikult ei kehti see avaliku halduse naistöötajate kohta.
  • nad kasutavad ära töötajate töölepingud, määramata ajaks sealhulgas režiimijuhtumid poole kohagamis tahes tüüpi õpipoisiõpe, majapidamistööd või vahelduv töö.

Samuti ühega sätestatud töösuhe tööliste kooperatiiv sisaldub seadusandluses, vastavalt seadusele 142/2001.

Nagu mainitud, selgitab reegel, et sissemakse tuleb maksta neile, kes on juba kasu saanud kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus (kestus 5 kuud), kuid samas artiklis 1 teatatakse ka sellest, et kui töötaja kasutab ära nn. lapsehoolduspuhkus (mis on valikuline ja mitte kohustuslik) meedet rakendatakse igal juhul selleks, et vältida ebavõrdset kohtlemist ning mitte rikkuda emade ja nende laste kaitsmise eesmärki.
Sama kehtib siis ka perioodi lõpus sünnitusjärgne keeld ja kõigil neil juhtudel kehtib vabastus võrdselt alates tegelikust tööle naasmise kuupäevast.

Maksuvabastuse struktuur: selle suurus, kestus ja abikõlblikkuse tingimused

Artiklis 1 sätestatakse, et töötavate emade erand peab olema võrdne 50% töötaja sotsiaalkindlustusmaksest, mis peetakse iga kuu palgast kinni: tulemus on seega a tõhus ja otsene suurendamine kuupalgast.
Toon konkreetse näite: kui praegu saab töötaja 2000-eurose brutopalga pealt (igakuise mahaarvamisega 300 eurot) netohüvitist 1700 eurot, siis tänu meetmele saab ta hoopis 1850 eurot netohüvitist.

Tal tuleb üks kestus kuni 12 kuud mis algavad rasedus- ja sünnituspuhkuse (kohustusliku või vanemapuhkuse) kasutamise lõppemisele järgnevast naasmise kuust.
See kehtib ka kohta kõik erasektori töösuhted tingimusel, et töö tagastatakse 31. detsember 2022.
Töösuhted võivad olla kas juba loodud või loomisel, st need võivad eksisteerida juba 1. jaanuarist 2022 või isegi aktiveeruda hiljem, kuid alati juba lõplikuks tähtajaks märgitud kuupäeval.

Mitte tööandja makstav sissemakse, vaid leevendus, mis mõjutab otseselt palka see ei allu tööhõive stiimulite põhimõtetele seadusega ette nähtud 150/2015.

Kasutusjuhised: kuidas saada vabastust töötavatele emadele

Tööandja peab asjaomase töötaja nimel edastada taotlus INPS-ile “Sotsiaalkindlustuse sahtli” funktsiooni “Kontaktid” kaudu, et hankida autoriseerimiskood “OU”mis on selle leevenduse jaoks spetsiifiline.
Edastamine peab toimuma “enne maksedeklaratsiooni edastamist esimese palgaperioodi kohta, mille jooksul maksuvabastust kavatsetakse näidata”.
Seal INPSi peakorter territooriumil, kuhu nad kuuluvad, määrab pärast tegeliku tagastamise vajalikku kontrolli autoriseerimiskoodi.

Kas vabastus on kumulatiivne?

Paljud mõjutatud naistöötajad kahtlemata imestavad, kas see vabastus võib olla kumulatiivne teistele juba olemasolevatele, mida nauditakse.
INPS-i ringkiri näitab, et seda saab kombineerida:

  • Seega kehtivate õigusaktidega ette nähtud maksuvabastused, mis hoopis puudutavad tööandja tasumisele kuuluv sissemakse.
  • Erand on võrdne 0,8% aasta sissemaksete osakaalu kohta puue või vanas eas, suurendati 2022. aasta eelarvega vastavalt “Aiuti-bis” määrusele 2%-ni. See viitab palgaperioodidele 1. juulist 2022 kuni 31. detsembrini 2022.