2024. aasta eelarveseadus: maksusoodustused töötavatele emadele ja lasteaiatoetused

2. jaanuar 2024 –

Alates jaanuar 2024märkimisväärset rahalist abi ootab umbes 800 tuhat Itaalia töötavad emad. Tänu uue eelarveseaduse kinnitamisele on kasutusele võetud majandustoetus, mis võib ulatuda kuni 1700 euroni neto aastas. mitme lapsega emad.

See algatus maksusoodustuse kujul peaks olema konkreetne toetus suuremad pered. See hakkab kehtima ka aastatel 2025 ja 2026, mis on oluline samm valitsuse sotsiaalpoliitikas.

Maksusoodustus kahe ja enama lapse emadele

Neile emad, kellel on vähemalt kaks last, millest üks on alaealine, 2024. aasta algab heade uudistega. Kolme või enama lapsega töötavate naiste jaoks on valitsus ette näinud täielik vabastus sotsiaalkindlustusmaksetest puude, vanaduse ja ülalpeetavate puhul kuni kuuni, mil noorim laps saab kaheksateistkümneks, aasta piirmääraga 3000 eurot. See kuni 2026. aastani kehtiv toetus on suurperedele oluline tugi.

Kahe lapsega emade puhul, kellest vähemalt üks on alaealine, kehtib maksusoodustus samade juhiste järgi, kuid kehtib ainult 2024. aastal ja kuni noorima lapse kümnenda sünnipäevani. See mõõtmine kehtib kõigile alalised töötajadkõikides sektorites, välja arvatud kodutöö, ega sõltu palgatasemest.

Lasteaia lisatasu 2024

2024. aasta eelarvesse lisati ka täiustus lasteaia lisatasud, nii avalikus kui ka erasektoris, samuti koduhoolduseks, mis on ette nähtud raskete krooniliste patoloogiate all kannatavatele alla kolmeaastastele lastele. See osamakse tõus on mõeldud peredele, kus on vähemalt üks laps, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 2024 tingimusel, et on veel üks alla kümneaastane laps ja ISEE pere sissetulek ei ületa 40 000 eurot.

Lisatasu väärtust on suurendatud, ulatudes kuni 2100 euroni aastas. Täpsemalt saavad pered, kelle ISEE sissetulek ei ületa 25 000 eurot, 600 eurot aastas. Peredele, kelle ISEE sissetulek on suurem kui 25 000 eurot, kuid alla 40 000 euro või sellega võrdne, on tõus 1100 eurot aastas. Sellest tulenevalt võib vautšeri koguväärtus ulatuda kuni 3600 euroni aastas.

Uus ISEE 2024 mudel: mis muutub

2024. aasta eelarveseadus toob endaga kaasa ka olulisi uuendusi seoses ISEE mudel. Alates järgmisest aastast Kuni 50 000 euro väärtuses säästude kogumiseks mõeldud riigivõlakirju ja finantstooteid enam ISEE arvestusse ei võeta. Sellel olulise tähtsusega muudatusel on mõned otsesed tagajärjed: eelkõige suureneb, kuigi veidi,ühekordne kontroll suuremate sissetulekute jaoks.

Käesoleva ISEE arvutuse ülevaate eesmärk on pakkuda a suurem võrdsus sotsiaaltoetuste ja -abi süsteemis, tunnistades rahaliste ressursside erinevat haldamist elanikkonna eri kihtide vahel. Selle muudatuse maksumuseks on hinnatud ligikaudu 44 miljonit eurot aastas, mis peegeldab valitsuse pühendumust hoolekandesüsteemi kohandamisele tänapäevastele vajadustele ning majandustoetuste õiglasemale ja sihipärasemale jagamisele.

Tehniline aruanne: mõju ja kasu

Erasektoris on märkimisväärne arv töötavaid emasid, kes võivad sellest lisatasust kasu saada: ligikaudu 571 tuhat kahe lapsega ja 111 tuhat kolme või enama lapsega, kellest üks on alaealine. Unustada ei tasu avalikku sektorit, kus hinnanguliselt saab sellest abist kasu viiendik lastega naistöötajatest.

Parlamendi eelarvebüroo hinnangul võib seda “boonust” võrrelda omamoodi “täiendava kolmeteistkümnendaga”, mis ulatub maksimaalselt 1700 euroni. Kuigi sissemaksete leevendus ei väljendu täielikult kasutatava sissetuleku suurenemisena, pakub see märkimisväärset tuge eelkõige neile, kelle brutopalk on umbes 27 500 eurot.