Boonused ja allahindlused vanematele: kõik 2023. aasta uudised

Koos käivitamisega 2023. aasta eelarveseadus Seoses sellega rakendatakse erinevaid sekkumisi perepoliitika ja emadustoetus.

Uute stiimulite ja juba varem pakutud boonuste tugevdamise vahel on käesolevaks aastaks kavandatud soodustused. Kinnitatud detsembri lõpus, 2023. aasta majanduseelarve sisaldab mitmeid uuendusi seoses perede toetamise poliitikaga, uute soodustuste kehtestamise ja eelmiste valitsuste poolt heaks kiidetud lisatasude kinnitamise vahel, mida on tugevdatud.

Peamiste üksuste hulgas on kaks uut funktsiooni, st lisakuu rasedus- ja sünnituspuhkust hüvitatakse 80% ja ühekordse toetuse summa 50% suurenemine esimesel eluaastal, mis asendas 2022. aastal vana beebiboonuse.

Selles giid Täpsustame: punkt-punktis on siin üksikasjalik selgitus 2023. aastaks planeeritud vanemluse rahalise toetuse ja peredele suunatud toetuste kohta.

Lapsehoolduspuhkus

Aastal 2023 on selles osas midagi uut lapsehoolduspuhkus; eelarveseadusega ette nähtud meede, mis on esialgu suunatud ainult emadele ja seejärel ka isadele, võimaldab lisada igakuise lisatasu, mis on seotud töölt puudumisega.
Seadusega juba antud 8 kuule, mille töötasu jääb 30%, lisandub veel üks, mis aga näeb ette hüvitise 80%.

Lapsehoolduspuhkust ei tohiks segi ajada “kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus”; esimene viitab tegelikult vabatahtlikule töölt kõrvalejäämisele, mida ema või isa võib taotleda lapse 12 eluaasta jooksul.

Üksikkontroll

L’Üksikkontroll on peredele oluline meede, mis on juba 2022. aastast tegutsev, mis tagab igakuise sissetuleku kuni laste 21-aastaseks saamiseni, mille suurus varieerub sõltuvalt laste arvust ja ISEE arvestusest. Kehtiv eelarveseadus kehtestab ka toetuse struktuurse suurendamise puuetega laste puhul.

Alates 2023. aasta jaanuarist tõuseb see toetus mitmelapselistele peredele 50%, lisaks 50% lapse esimesel eluaastal. Kasulik on ka teada, et ühekordset toetust kohaldatakse iga-aastase ümberhindluse alusel. inflatsiooniindeksi kohta.

Nesti boonus

The Nesti boonusmis kehtib juba eelmistest aastatest, on ka 2023. aastaks uuesti kinnitatud.
Alla kolmeaastaste lastega pered saavad sellest kasu; panus sisaldab a rahalist abi, mis ulatub maksimaalselt 3 tuhande euroni aastasmis põhineb deklareeritud ISEE-l.

See summa aitab peredel tasuda lasteaiamaksu või seda saab kasutada ka teatud patoloogiate all kannatavate laste koduhoolduseks.

Lasteaia mahaarvamised

2023. aastal vanemad, kes kavatsevad oma lapsed sisse kirjutada riiklikud või eralasteaiad nad saavad ühele loota “19% maksu mahaarvamine IRPEF-i jaoks” piirmääraga 632 eurot aastas iga abikõlbliku lapse kohta.

Munitsipaalsünnitustoetus töötutele emadele

Samuti uuendati 2023. aastaksMunitsipaal sünnitoetusvõi lisatasu “1773,65 eurot lapse kohta”, mis on mõeldud töötutele emadele, kes kuuluvad järgmistesse nõuded:

 • omama Itaalia kodakondsust või elama Itaalias kehtiva elamisloaga;
 • on ISEE madalam kui “17 747,58 eurot”;
 • ei saa juba kasu muudest alaealiste boonustest; sel juhul on toetus tagatud, kuid vähendatud määral.

Kui lapsed on kaksikud, on emal õigus saada iga lapse kohta sama summa, lapsendamise või perekonnas hooldamise puhul on õigus sellele lisatasule alla 6-aastastel alaealistel.

LTšeki väljamaksmist toetavad kohalikud omavalitsused ja nendes asutustes tuleb taotlus esitada 6 kuu jooksul pärast lapse sündi.

Riiklik rasedus- ja sünnitustoetus katkenud töötajatele

Aastal 2023Riiklik sünnitoetus: seda rahalist toetust saab ema või isa taotleda ainult siis, kui nad seda tõendavad ebatüüpilised või katkendlikud töötajad.

Seda toetust saab taotleda lapse sünni korral või ka lapsendamise või perekonnas hooldamise korral.

Et esitleda nõuda peate sisenema INSP veebisaidile SPID-i kaudu või minema oma elukohajärgse omavalitsuse CAF-i.

Lahutatud vanemate boonus

The Lahutatud vanemate boonus see meede kinnitati uuesti ka 2023. aastaks ja on suunatud lahus elavatele või lahutatud vanematele, kes on kannatanud majanduslanguse all või on oma kutsetegevuse lõpetanud.

Seetõttu saab seda majanduslikku leevendust taotleda tõsiste majanduslike probleemidega vanem, kes peab toetama alaealise lapse ülalpidamist, pakkudes maksimaalne summa 800 eurot kuus.

Panus puuetega lastele

Kes soovib sellest kasu saada Boonus puuetega lastele peate kiirustama, kuna taotluse esitamine on võimalik käesoleva aasta 31. märtsiks.

Leevendus hakkab pihta alates 150 eurost kuni maksimaalselt 500 euroni ja seda saavad taotleda töötud või üksikvanemad, kes hooldavad alaealisi, kelle puue on vähemalt 60%.

Taotluse saab esitada INPSi kodulehel või oma valla CAF-is.

Kunstpiima boonus

Bonus kunstpiim näeb ette panuse maksimaalselt 400 eurothüvitamise teel neile naistele, kes tõendavad, et neil on spetsiifilised patoloogilised seisundid kes ei andnud neile esimesel kuuel elukuul võimalust last rinnaga toita.

Spordi mahaarvamised

Iga 5–18-aastase ülalpeetava lapse spordikulude toetamiseks saavad vanemad 19% IRPEF-i mahaarvamist kuni maksimaalselt 210 euroni lapse kohta.

Mahaarvamise kasutamiseks peate esitama maksete kviitungid jälgitavad maksevahendid, Sularahas tehtud makseid aga ei väljastata.

Lisatasu õppimisõiguse eest

The Lisatasu õppimisõiguse eesttuntud ka kui “ülikooli boonus”, on soodustus, mis võimaldab piiratud rahaliste võimalustega inimestel jätkata õpinguid ülikoolides või muudes regulaarselt tunnustatud koolitusasutustes.

Seal avalduse saab esitada CAAF-i kauduISEE tunnistuse esitamisel. Boonused ja soodustused on piirkonniti erinevad, kuid alates 2017. aastast on need kasutusele võetud kogu riigi territooriumil Maksupiirkond EI OLEmille järgi pered a Isee alla 22 tuhande euro Ma olen vabastatud alates esimese ülikooliaasta tasude maksmisest, samas kui ISEE tõustes kuni 30 tuhande euroni, muutub maksuvabastus vähendamine mis tõuseb ISEE kasvades 80%-lt 10%-le.

Alates teisest ülikooliaastast säilib hüvitis vaid teatud tingimuste täitmisel teenete nõuded.

Muusika boonused

The Muusika boonustaaskinnitatud 2023. aastaks, tähendab “IRPEF mahaarvamine 19% kuni 1000 eurot iga lapse kohta ja on mõeldud 5-18-aastaste lastega vanematele, kes kavatsevad neid kirja panna. regulaarselt tunnustatud muusika- või laulutundidele, konservatooriumidele või isegi bändidele ja kooridele.

Muusikaboonus on loomupärane panuslaste ja noorte muusikaline haridus. panus 200 eurot (ühekordne) kõikidele peredele, kelle lapsed said vanuses c5–18-aastased, muusika- või laulukursustel või ansamblite ja kooride liikmed.

Osamakse makstakse 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022 tehtud registreeringute eest ja ainult juhul, kui ISEE alla 36 000 euro.

Tunnustamine tuleb taotleda tuludeklaratsiooni vormi 730 kaudu ja see aktsepteeritakse tingimusel, et kulutused tehakse läbi jälgitav maksesüsteem: ei tasu seega sularahas, vaid posti- või pangamaksega.

Kultuuriboonus

The Kultuuriboonus see on 500 euro suurune sissemakse, mis on suunatud veebilehel registreerunud äsja kaheksateistkümneaastastele 18ap; seda summat saab kulutada veebis või poodides ning see peab puudutama eranditult kultuurile suunatud tegevusi.

Selle kasutamiseks peate registreeruma saidil veebi või spetsiaalse IoS-i või Android-rakenduse kaudu: kui olete vautšeri hankinud jaotises “Loo uus vautšer”, saate selle kulutada füüsilises ja algatusega liitunud veebipoed (siin on täielik nimekiri) järgmiste tegevuste jaoks:

 • kontserdipiletid: näiteks ühekordse sissepääsu piletid, perioodipiletid või kaardid;
 • kinopiletid: näiteks ühekordsed piletid, perioodipiletid või kaardid;
 • kultuuriürituste piletid: nt festivalide, kultuurimesside ja tsirkuste piletid;
 • paberraamatud;
 • digitaalsed raamatud, nagu audioraamatud ja e-raamatud, ka Amazonis;
 • paber- ja digitaalajalehtede tellimine;
 • ühekordsed piletid ja muuseumipääsmed;
 • ühekordsed sissepääsupiletid ja pargipääsmed;
 • ühekordsed sissepääsupiletid ja perioodipiletid arheoloogilistele aladele;
 • ühekordsed sissepääsupiletid ning teatri- ja tantsuetenduste tellimused;
 • muusikakursused;
 • teatrikursused;
 • võõrkeelekursused;
 • Muusika CD-d või DVD-d;
 • vinüülplaadid;
 • muusika võrgus.

Sama kauba või teenuse jaoks ei ole võimalik osta mitut piletit.

Ostukaart 2023

Seal Ostukaart 2023 annab 40 eurot kuus (tasutakse 80 eurot iga kahe kuu tagant) kulutada toidupoodides või tervishoiukulude toetamiseks või elektri ja gaasi kommunaalteenuste eest tasumiseks. Ettemaksukaart annab ka õiguse ühele allahindluste ja soodustuste seeria siduspoodides ja apteekides.

Abisaajad on 65-aastased või vanemad madala sissetulekuga kodanikud alla 3-aastased lapsed.

Ettemaksukaardi saamiseks peate minema aadressile volitatud postkontoridesitades nõuetekohaselt täidetud vormi.

Ostukaardi saamise nõuded viitavad ISEE-le ja saadud kogutulule. Väärtusi uuendatakse aastast aastasse ISTAT indeksi alusel: 2023. ISEE piirmäär peab olema 7640,18 eurot või väiksem.