Puuetega laste lisatasu: sissemakse töötute või üksikvanemate eest

Alates 1. veebruarist kuni 31. märtsini 2023 on võimalik INPS-ile edastada taotlusi igakuise sissemakse saamiseks, mis on ette nähtud töötud või üksikvanemad, kellel on ülalpeetavad puudega lapsed.

See on üks 2023. aastaks kinnitatud soodustusi puuetega lastega peredele.

Boonus puuetega lastele: nõuded ja juurdepääsumeetodid

Toetuse taotlemiseks peate esmalt täitma mõned põhinõuded.
Taotluse esitanud vanem peab esitama ISEE deklaratsioon kehtiv (või eeltäidetud üksikasendusdeklaratsioon), mis ei ületa 3000 eurot, tõendama, et olete töötu (või töötu sissetulek ei ületa 8145 eurot aastas või 4800 eurot füüsilisest isikust ettevõtjana) või ühekordne sissetulek (ainult sissetulekuallikas tööhõive).

See saab ka olema On vaja, et teine ​​vanem ei kuuluks samasse perekonda ja et kaebaja elab alaliselt koos oma lapsega (kellega on kinnitatud puue vähemalt 60%) ühes Itaalia omavalitsuses.

Taotlused tuleb vastu võtta eranditult elektrooniliselt, sisenedes otse INPS-i portaali reserveeritud alale (SPID-autentimise, elektroonilise isikutunnistuse või riiklike teenuste kaardi abil) või patronaažiinstituutide või kontaktkeskuste kaudu (tasuta number 803.164 lauatelefon, 06 164 164 mobiilsidevõrgust).

Puuetega laste preemia suurused ja maksmise viisid

Panus on kombineeritav kodakondsustuluga ja näeb ette kolm erinevat maksevahemikku, mis põhinevad puudega ülalpeetavate laste arvul: kuni 150 eurot üksiklapse kohta, 300 eurot kahe ja kuni 500 eurot kolme või enama lapse eest.

Kui taotluste arv ületab kogu kättesaadavaks tehtud, eelistab INPS perekondi, kus on raskema tuvastatud puudega lapsed.

Kui taotlus on rahuldatud, makstakse sissemakse välja igakuiselt pangaülekandega, arvelduskonto kreedit, postiraamatu või ettemaksukaardiga IBAN-iga (ka välismaise, kui see kuulub SEPA piirkonda ja taotleja nimel).
Esimene makse sisaldab ka kõiki kuumakseid, mis on kogunenud kuni taotluse vastuvõtmise hetkeni.