Lootus toob õnne, kasvatab jalust ja annab elule mõtte. Siin on, kuidas seda kasvatada

Mis on lootus? Kõige lihtsamal kujul on lootus tuleviku suhtes.

Lootmiseks on kolm vajalikku elementi: soov või soov millegi väärtusliku järele ja usk, et seda soovi on võimalik saavutada, isegi kui see tundub ebakindel. Siis peame usaldama, et meil on nii sisemiselt kui ka väliselt ressursid selle olulise soovi saavutamiseks, isegi kui kogeme teel tagasilööke.

Näiteks võin loota, et lähen pensionile rahulikus rannikulinnas, et tegeleda oma hobiga maalida (soov) ja usun, et see on võimalik, kuigi pean hoolikalt planeerima (usaldama sisemisi ressursse). Samuti usun, et asun kogukonnas elama ja leian sõpru, kes jagavad minu huvi maalimise vastu (usaldatakse väliseid ressursse), kuigi alguses võib see raske olla.

Kui me loodame, on meil nägemus kujuteldavatest tulevikust ja me eeldame konkreetseid tulemusi. Seda tehes otsustame keskenduda võimalikele headele asjadele, mis võivad juhtuda, isegi kui seisame silmitsi ebakindlusega.

Lootusel on veel mitu mõõdet. See hõlmab meie mõtteid, sest me hindame tulevikku ja tõenäosust, et saavutame selle, mida soovime. Selle käigus võtame teavet ja kasutame seda oma eesmärkide saavutamiseks. Lootus on ka positiivsete emotsioonide kogemine. See võib veelgi olla motiveeriv jõud, mis viib meid edasi.

Lootusel võib olla tugev vaimne element – ​​paljud, kui mitte enamus, usuvad, peavad tähtsaks usaldust kõrgemate jõudude vastu, et saavutada väärtuslikke tulemusi. See usaldus võib rasketel aegadel lootust säilitada.

Lootusel on ka sotsiaalne mõõde selles mõttes, et inimesed võivad jagada lootusi ja loota teistele. Meie lootustunnet võib veelgi mõjutada meie kontekst ja see, kuidas teised määratlevad, mis on tulevikus võimalik ja soovitav. See lootuse aspekt on oluline, kui arvestame oma ootusi riikliku ja rahvusvahelise tuleviku suhtes.

Üldiselt on lootus universaalne inimnähtus, mida on uuritud mitmest distsipliinist, näiteks filosoofiast, teoloogiast, psühholoogiast, sotsioloogiast ja majandusest. Viimasel ajal oleme lootuse keerulise nähtuse mõistmiseks üha enam kaasanud kõigi nende valdkondade teadmisi.

Lootust uurides on seda mõõdetud erineval viisil. Enamik psühholoogilisi uuringuid on kasutanud distsipliinis olemasolevaid küsimustikke.

Kuidas lootus meie elu mõjutab

See, kuidas me tuleviku suhtes mõtleme ja tunneme, mõjutab meid olevikus.

Üldiselt on lootus meie heaolule kasulik. Lootus julgustab meid jääma püsima, kuigi võib-olla seisame silmitsi tagasilöökidega. Lootusrikkad inimesed kujutavad raskusi pigem väljakutsetena kui ohtudena. See võimaldab neil kogeda tagasilööke vähem stressi tekitavate ja kurnavatena. Näiteks näitavad uuringud, et lootus on negatiivselt seotud depressiooni ja ärevusega.

See tähendab, et inimestel, kellel on suurem lootus, on väiksem tõenäosus depressiooni ja ärevuse sümptomiteks. Lootust on seostatud paljude teiste positiivsete tulemustega, sealhulgas kõrgema psühholoogilise heaolu, eluga rahulolu, õnne ja elu mõttega.

Lootuse tähtsus ilmnes COVID-19 pandeemia ajal. Mitmed uuringud näitasid, et inimestel, kellel oli suurem lootus, oli vähem tõenäoline, et kogevad kõrget stressi, depressiooni ja ärevust.

Uuringus, millega ma osalen, rahvusvahelise lootusebaromeetri projektiga, uuriti pandeemiaaastatel 2020 ja 2021 11 riigist pärit osalejate lootust, toimetulekut, stressi, heaolu ja isiklikku kasvu.

Enamik neist teatas mõõdukast kuni kõrge lootuse tasemeni, kuigi samal ajal kogesid nad mõõdukat tajutavat stressi, mida iseloomustasid ettearvamatuse, kontrolli alt väljumise ja ülekoormatuse tunne. Lootus ja heaolu olid seotud eelkõige oskusega negatiivseid sündmusi positiivselt ümber kujundada, igapäevaste väljakutsete vastuvõtmise ja nendega aktiivse toimetulekuga ning leevenduse ja lohutuse leidmisega religioossest usust ja praktikast.

Lootus pole kasulik mitte ainult meile üksikisiku tasandil, vaid ka ühiskonnale laiemalt. Lootusrikkad inimesed osalevad tõenäolisemalt ennetavas käitumises, mis võiks kogukonnale kasu tuua. Globaalsete ja kohalike segaduste kontekstis on kollektiivne lootus eriti oluline tuleviku hoo hoidmisel.

Lootuse kasvatamise õppimine

Lootust saab mingil määral tugevdada ja suurendada. Seni on enamik uuringuid keskendunud sellele, kuidas saab lootust edendada psühhoterapeutilistes ja meditsiinilistes tingimustes. Nendes kontekstides on välja töötatud mitmeid lootustele suunatud sekkumisi, mis on andnud paljutõotavaid tulemusi.

Üldisemal tasandil on välja töötatud programmid noorte lootuse tugevdamiseks. Üks, Šveitsis välja töötatud Positive Futures, mille eesmärk on aidata noortel ära tunda ja kasvatada elus positiivseid asju, kogemusi ja emotsioone ning kasvatada eneseväärikust. Lisaks on selle eesmärk töötada välja soovitavad pikaajalised tulevikustsenaariumid ja edendada lootust vabatahtlike ja sisukate projektide kaudu.

Praktilisemal tasandil usun, et on võimalik toita lootust, järgides seda, kuidas me raskusi hindame. Kas saame näha neid pigem väljakutsete kui ületamatute takistustena? Samuti saame teadlikult toetuda oma individuaalsetele ja kollektiivsetele ressurssidele ning otsida aktiivselt häid asju enda ümber, kaose sees, mida me kogeme.

Lootuste jagamine lähedaste inimestega võib lootust veelgi tugevdada, tõstes esile ühised eesmärgid ja soovid tulevikuks.